מי אנחנו

מומנטום - מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בישראל. החברה הוקמה בשנת 2016 כחברה לתועלת הציבור ביוזמת קרן ביחד ובשותפות חברות יבוא הרכב ואיגוד היבואנים.

מה המטרה שלנו?

להפוך את מקצועות הרכב לתחום השכלה והכשרה מבוקש, המאפשר לצעירים וצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם, לחיזוק ענף הרכב והכלכלה הישראלית.

מטרות יסוד

1
הגדלת היצע
כוח האדם הנדרש

א. הגדלת מספר הבוגרים במסלולי הלימוד וההכשרה הרלוונטיים והנדרשים בענף.

ב. הגדלת מספר המשתלבים במקצועות הנדרשים לענף הרכב.

2
טיוב מערך ההשכלה
וההכשרה לקריירה
בענף הרכב

א. שיפור ועדכון תכניות ההכשרה מבחינת תוכן, איכות ההוראה, סביבת הוראה, שיטות הוראה ומודל הפעולה.

ב. שיפור מערך האקרדיטציה בין מערכות ההכשרה השונות, לשם שיפור הניעות של תלמידים, חיילים וסטודנטים במעבר ממערכת החינוך לצה"ל, ובהמשך למערכות אחרות וביניהן מערכות להכשרה מקצועית, להשכלה טכנולוגית ולהשכלה אקדמית.

3
שיפור תדמית מקצועות הרכב
וקידום רווחת העובדים

א. שיפור מדיד בתדמית העבודה בענף הרכב, ובפרט בקרב אוכלוסיות היעד הרלבנטיות לקריירה בענף.

ב. הגברת המוביליות והקידום המקצועי בתוך הענף ובין ענפים.

ג. הגברת האטרקטיביות של העבודה בענף הרכב מנקודת המבט של העובדים.

מודל הפעולה

יצירת שיתופי פעולה בין מחזיקי עניין במגזר הציבורי, העסקי והחברתי סביב מטרות משותפות. פיתוח מודלים, תכניות, שיתוף ידע וחשיבה חדשנית התומכת בצמיחת ענף הרכב בישראל

מה במוקד העשייה

1. הגדלת היצע כוח אדם זמין לענף
2. הצמחת דור העתיד
3. שיפור מערך ההשכלה וההכשרה
4. העלאת דימוי מקצועות הרכב

תיאוריית השינוי

ענף הרכב עם הפנים לשוק העבודה העתידי
  • בענף הרכב בישראל קיים צורך בתחום משאבי האנוש המושפע מההביטים הבאים:

א. מחסור ב"ידיים עובדות" בעיקר בתפקידי מכונאים ומאבחנים.

ב. בחלק מהמקרים נעשה איוש של עובדים שאינם מיומנים מספיק ביחס לצרכי התפקיד, איוש לא מתאים פוגע בפריון בענף.

ג. ניתוח מגמות בענף הרכב מצביע על כך שבשנים הקרובות צפויה עלייה תלולה בצורך הענפי בעובדים איכותיים בעלי הכשרה והשכלה טכנולוגית מורכבת. נכון להיום, מערך ההזנה הענפי אינו בנוי לענות על הצורך הזה.

  • הבעיה היא ענפית ועל כן גם הפתרון צריך להיות דרך פעילות קולקטיבית ברמה הענפית.
  • ישנם ארבעה מנופים מרכזיים להתמודדות:

א. הגדלה בטווח המיידי של היצע העובדים המיומנים המשתלבים במשרות הנדרשות כיום ובעתיד בענף הרכב דרך פעולות גיוס ממוקדות.

ב. הגדלה בטווח הבינוני והארוך של היצע העובדים הנדרש דרך טיוב מקיף של מערך ההכשרה וההשכלה.

ג. קידום רווחת העובדים בענף הרכב כאמצעי אסטרטגי להגברת האטרקטיביות של העבודה בענף ודרך כך הגדלת היצע המועמדים הפוטנציאליים המשתלבים במסגרות החינוך וההכשרה.

ד. שיפור התדמית הציבורית של העבודה בענף ודרך כך הגדלת היצע המועמדים הפוטנציאליים המשתלבים במסגרות החינוך וההכשרה.

מפת העשייה

הפיכת מקצועות הרכב לתחום השכלה והכשרה מבוקש, המאפשר לצעירים וצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם, לחיזוק ענף הרכב והכלכלה הישראלית.

הגדלת היצע כוח אדם
טיוב מערך ההשכלה וההכשרה
הצמחת דור העתיד
העלאת דימוי מקצועות הרכב
טכנאים הנדסאים
1
מודל שותפות יבואן - מכללה
2
ועדת מומחים לעדכון תכניות הלימוד
הכשרות מקצועיות
1
סטארטר
2
ועדות מקצוע
3
סיווג מקצועי
4
מחקרים וסקרים
צבא
1
מערך קדם צבאי
2
מקצוע לחיים
3
הסבת טכנאי מטוסים
יג'-יד'
1
בניית מגמת רכב
2
ועדת מקצוע לעדכון תכניות הלימוד
3
השתלמות לסגלי הוראה
4
מיני מודל שותפות
השכלה תיכונית
1
בניית מגמת רכב
2
ועדת מקצוע לעדכון תכניות הלימוד
3
השתלמות לסגלי הוראה
4
מיני מודל שותפות
מיתוג מחודש למקצועות הרכב

תשארו מעודכנים

תרשמו לניוזלטר שלנו

אנא הזינו שם מלא
אנא הזינו כתובת אימייל
תודה, פרטייך התקבלו בהצלחה.